Διαθέσιμη θέση Supply Chain Manager  (Ref Code: SCM0918)

για την στελέχωση του τμήματος Αγορών-Προμηθειών στη Λάρισα

Περιγραφή θέσης:

 • Διαχείριση και παρακολούθηση των αποθεμάτων
 • Ανάλυση των αποθεμάτων και καθορισμός κριτηρίων για την αύξηση ή μείωση του κύκλου αποθεμάτων, τη μείωση των μη κινήσιμων και τη βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης των πελατών.
 • Ανάλυση πληροφοριών σχετικά με τις επιδόσεις προμηθευτών και γενικότερα με την τήρηση προϋπολογισμού των προμηθειών.
 • Επιλογή τρόπων μεταφοράς για βελτιστοποίηση του κόστους διακίνησης, συνδυάζοντάς τις αποστολές μέσω συνδυασμένων μεταφορών ή μέσω της συγκέντρωσης και δημιουργίας πλήρων φορτίων.
 • Ανάπτυξη διαδικασιών και συνεργασία με όλα τα τμήματα της εταιρίας για τον συντονισμό της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Πτυχιούχος Διοίκησης συστημάτων εφοδιασμού (logistics)
 • Τουλάχιστον τριετής εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση και δεξιότητα στη χρήση Η/Υ και εξειδικευμένων προγραμμάτων, όπως ERP και Ms Office.
 • Αναλυτική σκέψη και ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Ευελιξία και ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων
 • Ικανότητα οργάνωσης και τήρησης αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων.

Παροχές:

 • Πλήρης απασχόληση, σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφαλιστική κάλυψη
 • Συνεχής εκπαίδευση.
 • Προοπτικές προσωπικής εξέλιξης μέσα σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας.