Διαθέσιμη θέση Υπέυθυνο/η καταστήματος (Ref Code: ATH0818

για την περιοχή της Αθήνας

Περιγραφή θέσης:

 • Υπεύθυνος/η για την διαχείριση του πελατολογίου.
 • Επίτευξη Οικονομικών & διοικητικών στόχων του Καταστήματος.
 • Να εξασφαλίζει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών.

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ –ΤΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης ή Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 έτη σε αντίστοιχη θέση σε κατάστημα λιανικής
 • Αναλυτική σκέψη & ομαδικό πνεύμα εργασίας.
 • Δυναμικό και επικοινωνιακό χαρακτήρα.
 • Ικανότητες οργάνωσης και διοίκησης ομάδας.
 • Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων και λήψη αποφάσεων.
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ και πακέτου Ms Office.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Παροχές:

 • Πλήρης απασχόληση, σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφαλιστική κάλυψη
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Προοπτικές προσωπικής εξέλιξης μέσα σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον
 • Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας