Οι στόχοι μας

  • Στόχος της εταιρίας είναι να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες ύψιστης ποιότητας ώστε να είναι η πρώτη επιλογή των πελατών της.
  • Παρακολουθεί τις εξελίξεις σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, με σκοπό να παρέχει προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας.
  • Επενδύει στην εκπαίδευση και εξέλιξη του προσωπικού, προκειμένου να επιτύχει την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.
  • Φροντίζει να εξασφαλίζει τη μέγιστη ασφάλεια σε κάθε της δραστηριότητα.
  • Στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος σεβόμενη το κοινωνικό σύνολο σε συνεργασία με τη ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ A.E. και την ΑΦΗΣ A.E.
  • Η πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9001:2000 αποδεικνύει ότι όλα τα ανωτέρω αποτελούν βασικούς στόχους οι οποίοι υλοποιούνται.

Η εταιρία έχει κάνει επενδύσεις σε καταστήματα και νέες κτιριακές εγκαταστάσεις που εκτείνονται σε 12.000τμ

Για την GERO S.A.  οι άνθρωποι αποτελούν το σημαντικότερο περιουσιακό της στοιχείο

Η GERO S.A. έχει αποκτήσει πιστοποιητικά ποιότητος ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 από τον φορέα πιστοποίησης EQA.

Η εταιρεία μας πρωτοπορεί και στις δράσεις της για την προστασία του Περιβάλλοντος πανελλαδικά

Κατασκευαστικό τμήμα

Ικανοπoιώντας τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών της, η εταιρία ίδρυσε και λειτουργεί σύγχρονο τμήμα συναρμόλογησης ηλεκτρικών πινάκων διανομής μέσης και χαμηλής τάσης.

Υπηρεσίες
Το τεχνικό τμήμα της εταιρείας αποτελούμενο απο έμπειρους Ηλεκτρολόγους και Μηχανολόγους Μηχανικούς παρέχει υπηρεσίες μελέτης, σχεδίασης και τεχνικής υποστήριξης στους πελάτες της εταιρίας μας, σε θέματα ηλεκτρικών πινάκων μέσης τάσης και χαμηλής τάσης αλλά και σε γενικότερα θέματα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Περισσότερα

Προφίλ

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η GERO S.A. αποτελεί σταθερή αξία στον τομέα του ηλεκτρολογικού υλικού και φωτισμού.

Όραμά της είναι η συνεχής βελτίωση κάθε τομέα ώστε να προσφέρει σύγχρονα προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας και υπηρεσίες και να αποτελεί την πρώτη επιλογή των πελατών της.

Περισσότερα