Με την αγορά πακέτου υλικών ράγας

Δώρο 20 καύσιμα ή πετρέλαιο θέρμανσης απο τα καταστήμα SHELL

Το πακέτο αποτελείται απο :

60 τεμ. Μικροαυτόματοι SH200

4 τεμ. Διακόπτες διαρροής FH200

* Ισχύς προσφοράς: έως 30 Νοεμβρίου 2017

Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων