Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια ενώ παράλληλα προστατεύουν το περιβάλλον καθώς αποτελούν καθαρή μορφή ενέργειας. Η ΓΚΕΡΟ Α.Ε. προσφέρει το σύνολο των υλικών που χρειάζεστε για την κατασκευή φωτοβολταϊκών μονάδων στις καλύτερες τιμές.

Ενεργειακός συμψηφισμός (Net Metering)

null

Ενεργειακός συμψηφισμός (Net Metering)

Αυτόνομα Συστήματα

null

Αυτόνομα Συστήματα