Υλικά σύνδεσης – στήριξης

Ολα τα υλικά σύνδεσης και στήριξης που μπορεί να χρειαστείς στις καλύτερες τιμές! Υλικά σύνδεσης – στήριξης για μόνωση και προστασία, Ταινίες, Θερμο-συστελλόμενα, υλικά εκτυπωτών σήμανσης, υλικά γειώσεων, υλικά αλεξικέραυνου (ταινίες, στηρίγματα, σύνδεσμοι, ηλεκτρόδια γείωσης, εξισωτικοί ζυγοί, ακίδες, βάσεις, περιλαίμια γείωσης), κλέμμες ράγας, κλέμμες γείωσης, διανομείς ράγας, κλέμμες εγκαταστάσεων με όλα εξαρτήματά τους, βύσματα ελαφριάς και μέτριας καταπόνησης (ούπα, χημικά βύσματα, βίδες & άγκιστρα) μαζί με όλα υλικά σύνδεσης για καλώδια (στηρίγματα καλωδίων, ρόκα δεματικά καλωδίων) και άλλα ειδικά στηρίγματα.

Σύνδεσμοι καλωδίων – αγωγών

Σύνδεσμοι και τερματισμοί μέσης τάσης

Σήμανση

Υλικά γειώσεων – αλεξικέραυνου

Δεματικά καλωδίων

Ειδικά στηρίγματα

Μόνωση & προστασία

Κλέμμες

Ακροδέκτες καλωδίων

Στηρίγματα καλωδίων

Βύσματα

Στυπιόθλήπτες

Ακροκιβώτια ιστών