Τυποποιημένοι πίνακες μέσης τάσης Unisec

Unisec είναι ο πίνακας εσωτερικών χώρων με μόνωση αέρα για δευτερέυουσα διανομή μέσης τάσης. Είναι κατάλληλος, σύμφωνα με τις μέγιστες επιδόσεις και τις διαθέσιμες τεχνικές λύσεις, για πολλές εφαρμογές : υποσταθμούς, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, εμπορικά και οικιστικά κτίρια, τα έξυπνα δίκτυα, δίκτυα αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας, ελαφρά βιομηχανία, νοσοκομεία, ανανεώσιμες πηγές (ηλιακή, αιολική, μικρων υδροηλεκτρικών, κλπ), ναυτιλία, μεταφορές, κλπ.

Το κατασκευαστικό τμήμα της Gero Group έχει λάβει την άδεια παραγωγής και την άδεια χρήσης του λογοτύπου UniSec για εμπορική χρήση απο την ΑΒΒ. Για την απόκτηση των αδειών ακολούθησαν οι παρακάτω διαδικασίες :

 • ανάλυση των σχεδίων της ΑΒΒ
 • παραγωγή δοκιμίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων IEC 6227 1-1 και IEC 6227 1-200
 • υποβολή των δοκιμίων αυτών σε όλες τις απαραίτητες δοκιμές που προβλέπονται απο τα διεθνή πρότυπα
 • και τον έλεγχο (audit) των εσωτερικών διαδικασιών και των εγκαταστάσεων παραγωγής των πινάκων UniSec βάσει των απαιτήσεων της ΑΒΒ

Για την επίτευξη των υψηλών προδιαγραφών της ΑΒΒ και την εξασφάλιση της ποιότητας του πίνακα UniSec, η Gero Group επένδυσε στον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ήτοι συσκευές δοκιμών και μετρήσεων, εργαλείων , υποδομών, καθώς και στην εκπαίδευση του προσωπικού της.

Βασικά συστατικά

Αποζεύκτης Gsec με μόνωση Sf6 Αυτόματος διακόπτης ισχύος
Αποζεύκτης Gsec με μόνωση Sf6 Αυτόματος διακόπτης ισχύος
Μετασχηματιστής τάσης Μετασχηματιστής έντασης Αισθητήρες έντασης Συσκευές προστασίας με μικροεπεξεργαστή
Μετασχηματιστής τάσης Μετασχηματιστής έντασης  Αισθητήρες έντασης Συσκευές προστασίας με μικροεπεξεργαστή
Σχεδιασμός του πίνακα Unisec

Σχεδιασμός του πίνακα Unisec

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά unisec

Χαρακτηριστικά εξοπλισμού Unisec

 • Μόνωση αέρα σε όλα τα ενεργά μέρη
 • Αποζεύκτης SF6
 • Αφαιρούμενοι αυτόματοι διακόπτες κενού και SF6
 • Κατηγορία LSC2A-PM για πίνακες με αποζευτκή, σύμφωνα με τους ορισμούς κατηγορίας απωλειών συνεχούς λειτουργίας (LSC),διαμερισματοποιήσης (PM) και το πρότυπο IEC 622701-200
 • Πλήρης γκάμα των λειτουργικών μονάδων και αξεσουάρ
 • Ευρεία γκάμα ηλεκτρονόμων προστασίας τελευταίας τεχνολογίας, είτε ενσωματωμένα σε αυτόματους διακόπτες ή τοποθετημένα ξεχωριστά για τις λειτουργίες προστασίας ελέγχου και μέτρησης

Διαθέσιμες εκδόσεις

 • Αντοχή σε εσωτερικό τόξο δοκιμασμένη σύμφωνα με το πρότυπο IEC 6227 1-200. Στήν έκδοση  IAC AFL με αντοχή σε εσωτερικού τόξο σε δύο πλευρές (εμπρόσθια και πλαινή) στα 12,5 kA και στην έκδοση IAC AFLR με αντοχή σε εσωτερικού τόξο στις τρέις πλευρές (εμπρόσθια, πλαινή, οπίσθια) στα 12,5 kA, 16kA και 21kA.
 • Αντισεισμική έκδοση σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 693
 • Ναυτιλιακή έκδοση

Κανονικές συνθήκες λειτουργίας

 • Θερμοκρασία αποθήκευσης : -5ºC … +70ºC
 • Εύρος της θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -5ºC … +40ºC
 • μέγιστη σχετική υγρασία χωρίς συμπύκνωση: 95%
 • ελάχιστη σχετική υγρασία χωρίς συμπύκνωση: 95%
 • Υψόμετρο:<1000m πάνω στην επιφάνεια της θάλασσας

Βαθμός προστασίας

 • IP 3X για τα κιβώτια
 • IP 2X για τα διαχωριστικά μεταξύ των διαμερισμάτων
 • IP 3X για το διαμέρισμα της μηχανικής λειτουργίας