Προϊόντα κατασκευαστικού τμήματος

Η εταιρία με το άριστα καταρτισμένο και έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της , βρίσκεται πάντοτε κοντά στους πελάτες της, βρίσκεται πάντοτε κοντά στους πελάτες και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανάγκες του κάθε έργου, σχεδιάζει και παράγει τους κατάλληλους για το έργο πίνακες και υποσταθμούς σε σύγχρονες εγκαταστάσεις 1,200τμ. Προϊόντα κατασκευαστικού τμήματος

  • Υπαίθριοι προκατασκευασμένοι υποσταθμοί μέσης τάσης
  • Πίνακες διανομής (πεδία) Χ.Τ.
  • Πίνακες ελέγχου κινητήρων
  • Πίνακες ειδικών εφαρμογών & απαιτήσεων
  • Πίνακες διανομής φωτισμού & ρευματοδοτών
  • Καμπίνες rack 19»
  • Πίνακες για μαρίνες