Πιστοποίηση ISO

Σκοπός της λειτουργίας της εταιρίας ΓΚΕΡΟ Α.Ε. είναι η εξυπηρέτηση των πελατών της και η προσφορά σε αυτούς όλων των σύγχρονων τελευταίας τεχνολογίας προϊόντων στον κλάδο της ηλεκτρολογίας και όλων των απαιτούμενων υπηρεσιών που θα δίνουν λύσεις στα τεχνικά προβλήματα τους. Για την υλοποίηση αυτού του σκοπού η εταιρία έχει αποκτήσει πιστοποιητικά ποιότητος ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 από τον φορέα πιστοποίησης EQA.Πιστοποίηση ISO