Ανάψτε τώρα το πράσινο φως!

Το σχέδιο <<Ανάψτε τώρα το πράσινο φως>>

Το σχέδιο <<Ανάψτε τώρα το πράσινο φως>> σας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσετε και να αντικαταστήσετε τον υφιστάμενο φωτισμό της επιχείρησης σας, με υψηλής απόδοσης φωτιστικά LED. Η αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών αποφέρει εξοικονόμηση ρεύματος έως και 70%, αναβαθμίζει τον χώρο σας, προβάλλει καλύτερα τα προιόντα σας, ενώ ταυτόχρονα , προστατέυει το περιβάλλον.

Ποια είναι τα οφέλη της αντικατάστασης / Βγείτε κερδισμένοι

 • Απόδοση επένδυσης

α. Η επιχείρηση έχει κέρδος έως 70%, το οποίο αφορά στο σύνολο των χρημάτων απο την εξοικονόμηση ρέυματο ακόμη και κατά την διάρκεια της απόσβεσης – αποπληρωμής.

Β.Μηδενικό κόστος συντήρησης του φωτισμού LED\

 • Εγγύηση των λαμπτήρων – φωτιστικών για 3 χρόνια απο την εγκατάσταση
 • Ποιοτική και Αισθητική αναβάθμιση των χώρων

Καλύτερος φωτισμός, βέλτιστη προβολή των προιόντων και αισθητική αναβάθμιση των χώρων της επιχείρησης

 • Δωρεάν πρόταση – τεχνική αξιολόγηση απο την GERO sa χωρίς καμία δέσμευση/υποχρέωση
 • Επένδυση με μηδενικό κεφάλαιο

Δε χρειάζεται αρχικό κεφάλαιο. Χρηματοδότηση 100% από τη GERO sa

Η Μελέτη, Αξιολόγηση

Η GERO sa μετά από μελέτη, αξιολογεί τον υφιστάμενο φωτισμό και τον τρόπο χρήσης της ενέργειας στην επιχείρηση σας και υπολογίζει τον βαθμό εξοικονόμησης ρέυματος μέσω της αντικατάστασης του υπάρχοντος φωτισμού με τα κατάλληλα φωτιστικά σώματα LED με βάση:

 • Τη λειτουργία του κτιρίου
 • Τους τομείς που πρέπει να φωτίζονται
 • Τις ώρες λειτουργίας

Ειδικότερα υπολογίζονται:

 • Η κατανάλωση ρεύματος με τον υφιαστάμενο φωτισμό
 • Η κατανάλωση ρέυματος με τον προτεινόμενο φωτισμό LED
 • Η εξοικονόμηση ανά μήνα και έτος
 • Το ύψος της επένδυσης για τον φωτισμό LED
 • Οι μηνιαίες καταβολές για την αποπληρωμή της επένδυσης, σύμφωνα με τα αντέρω δεδομένα

Σύμφωνα με το σχέδιο, η εξοικονήμηση ρέυματος θα χρηματοδοτήσει την αναβάθμιση του φωτισμού σας και μετά την περίοδο αποπληρωμής, τα χρήματα της εξοικονόμησης θα είναι στην διάθεση της εταιρίας σας.

Η αποπληρωμή

Η GERO sa σας παρέχει εναλλακτικούς τρόπους αποπληρωμής, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης, σημειώνοντας ότι το μηνιαίο ποσό αποπληρωμής και ο συνολικός αριθμός των μηνιαίων δόσεων για την απόσβεση, καθορίζονται από το ύψος της επένδυσης και το ποσό που κερδίζετε από τη μηνιαία εξοικονόμηση ρέυματος