Καλώδια

Τα καλώδια εμφανίστηκαν αμέσως μετά την ανακάλυψη του συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος. Μετά την ανακάλυψή τους άρχισαν να διαδίδονται σιγά-σιγά σε ορισμένες βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες ώσπου έφτασαν στο σημείο να θεωρούνται απαραίτητα για κάθε κύκλωμα.

Καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων (NYA, NYM, NYIFY, NYLHY, NYFAZ, NYMHY, NYAF), καλώδια εξωτερικών εγκαταστάσεων (NYY, H07RN-F,Μέσης Τάσης), τηλεφωνικά καλώδια (DR VERS, Πλακέ Τηλεφωνικά, Y), καλώδια μεταφοράς δεδομένων (UTP-FTP), καλώδια συναγερμού, καλώδια ηχείων, καλώδια ομοαξονικά (καλώδια τηλεόρασης), καλώδια από σιλικόνη (SIF ενός αγωγού) αλλά και καλώδια από ύφασμα, είναι διαθέσιμα στην εταιρεία μας.

 Καλώδια εσωτερικών εκαταστάσεων

Καλώδια εσωτερικών εκαταστάσεων

Καλώδια εξωτερικών εκαταστάσεων

Καλώδια εξωτερικών εκαταστάσεων

Αγωγοί χαλκού

Αγωγοί χαλκού

Καλώδια ομοαξονικά

Καλώδια ομοαξονικά

Ροηφόροι αγωγοί – κανάλια

Ροηφόροι αγωγοί – κανάλια

Καλώδια ελέγχου

Καλώδια ελέγχου

Καλώδια τηλεφωνικά

Καλώδια τηλεφωνικά

Καλώδια μεταφοράς δεδομένων

Καλώδια μεταφοράς δεδομένων

Καλώδια συναγερμού

Καλώδια συναγερμού

Μπάρες χαλκού

Μπάρες χαλκού

Καλώδια απο σιλικόνη

Καλώδια απο σιλικόνη

Καλώδια απο ύφασμα

Καλώδια απο ύφασμα