Διαθέσιμη θέση   Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Ref Code: LAR0717)

για την στελέχωση του κατασκευαστικού τμήματος στην Λάρισα.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.
 • Προηγούμενη προϋπηρεσία στον κλάδο θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Άριστη επικοινωνία & ομαδικό πνεύμα εργασίας.
 • Δυναμικό χαρακτήρα
 • Γνώση Η/Υ
 • Κάτοχος Διπλώματος οδήγησης

Παροχές:

 • Πλήρης απασχόληση,
 • σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφαλιστική κάλυψη.
 • Συνεχής εκπαίδευση στο αντικείμενο των προϊόντων.
 • Προοπτικές προσωπικής εξέλιξης μέσα σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον
 • Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας