Ενεργειακός συμψηφισμός (Net Metering)

 

Τώρα η ηλεκτρική σας ενέργειας έρχεται από τον ήλιο. Η ΓΚΕΡΟ Α.Ε. σας προτείνει ένα σύστημα όπου μπορείτε να παράγετε την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνετε. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που πραγματοποιείται με το φωτοβολταϊκό σύστημα σας προσδίδει άμεσα οικονομικό όφελος καθώς μειώνει δραστικά το λογαριασμό ηλεκτρικής σας ενέργειας.

Το σύστημα σας προσφέρει ηλεκτρική ενέργεια όσο ο ήλιος είναι παρόν. Σε περίπτωση που παράγετε περισσότερη ενέργεια από αυτή που καταναλώνετε τότε αυτή μεταφέρεται στο δίκτυο. Κατά την διάρκεια της νύχτας ή όταν η κατανάλωση υπερβεί την ηλεκτρική ενέργεια που σας παρέχεται από τον ήλιο, τότε η ηλεκτρική σας ενέργεια παρέχεται εξολοκλήρου ή συμπληρωματικά από το δίκτυο.

Η παραπάνω διαδικασία περιγράφεται με τον όρο Αυτοπαραγωγή με Ενεργειακό Συμψηφισμό ή Net Metering. Πλέον στην Ελλάδα επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθερών φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη ίδιων αναγκών από καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας με την εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού (Net Metering).

Επικοινωνήστε με τους πωλητές μας σε όλα τα καταστήματα της ΓΚΕΡΟ Α.Ε. για περισσότερες πληρογορίες.