Βιομηχανικό υλικό χαμηλής τάσης

Στα καταστήματα GERO επιλέξτε μέσα από μεγάλη ποικιλία σε βιομηχανικό υλικό χαμηλής τάσης . Δείτε βιομηχανικό υλικό εκκίνησης, ζεύξης, προστασίας (Θερμομαγνητικοί διακόπτες για προστασία κινητήρων, ρυθμιστές στροφών – Inverters) για ανίχνευση και έλεγχο (ποδοδιακόπτες, επαγωγικοί διακόπτες, πλωτήρες –ηλεκτρόδια στάθμης, επιτηρητές, χρονοδιακόπτες και χρονικά χαμηλής τάσης, θερμοστάτες), για αυτοματισμό (ρελέ τύπου λυχνίας), για χειρισμό, ενδείξεις και μετρήσεις (μπουτόν και ενδεικτικές λυχνίες, μετρητές ενέργειας, ωρομετρητές) αλλά και βιομηχανικούς ρευματοδότες ή ρευματολήπτες.

Εκκίνηση – Ζέυξη – Προστασία

Ανίχνευση – Έλεγχος

Βιομηχανικοί ρευματοδότες – ρευματολήπτες

Διανομή

Αυτοματισμός

Πίνακες διανομής & παρελκόμενα

Χειρισμός – Ένδειξη – Μέτρηση