Ασφάλεια Εγκαταστάσεων

Σε μας θα βρείτε τα πάντα γύρω από την ασφάλεια και προστασία των εγκαταστάσεών σας .Ασφάλεια Εγκαταστάσεων

Συναγερμούς (περιφερειακά ενσύρματων, ασύρματων συναγερμών και πίνακες συναγερμών) , συστήματα πυρανίχνευσης (αυτόνομα, περιφερειακά διευθετούμενα και συμβατικά συστήματα καθώς και περιφερειακά διευθετούμενους και συμβατικούς πίνακες πυρανίχνευσης), φωτισμός ασφάλειας (φωτιστικά φθορίου, LED, υψηλής ισχύος μαζί με παρελκόμενα φωτιστικών) και πίνακες συστημάτων ανίχνευσης, περιφερειακά συστήματα ανίχνευσης, αυτόνομες συσκευές ανίχνευσης, συστήματα καταγραφής CCTV (καταγραφικά DVD – NVR , κάμερες με τα απαραίτητα εξαρτήματα τους.

Συστήματα συναγερμού

Φωτισμός Ασφαλείας

Συστήματα καταγραφής CCTV

Συστήματα πυρανίχνευσης

Ανίχνευση αερίων